Yaz?c? Sürümü
Abdesti Bozan Şeyler ve MekruhlarıAbdesti bozan şeyler altıdır:

1- Ön ve arka menfezlerden herhangi birşeyin çıkması.

2- Mak´adin iyice yerleşmemesi halinde uyumak.

3- Hastalık veya sarhoşluk nedeniyle aklını kaybetmek.

4- Hailsiz olarak mahrem sayılmayan bir erkekle bir kadının şehvetli olsun veya olmasın birbirinin tenine dokunmaları, her iki tarafın abdestini bozar.

5- İnsanın tenasül uzvuna elin iç kısmıyla dokunmak.

6- Cedid görüşe göre dübür halkasına elin iç kısmıyla dokunmak. [1]

-Ön ve arkadan çıkan herhangi bir şey dışkı, sidik, kan ve yel gibi şey­ler abdesti bozar. Yüce Allah Kuran-ı Kerim´de ".... yahut biriniz tuva­letten gelmişse..." (Maide: 5/6)

-Bağdaşsız uykuya dalmak da abdesti bozar. Bu konuda Peygamberi­miz (s.a.v.):

"Uykuya dalan kimse abdest alsın." [2] buyurmuştur. Ama bağdaş kurup uykuya dalan kimsenin abdesti bozulmaz.

Nitekim Enes (r.a.) şöyle demiştir: "Peygamberimiz (s.a.v.) birisiyle yavaş yavaş konuşurken, namaz için kamet edildi. Fakat ashabı (oturduk­ları halde) uyuyuncaya kadar ona gizli gizli konuşmasından ayrılmadı. Sonra geldi ve onlara namaz kıldırdı." [3]

-Hastalık veya sarhoşlukla aklını kaybetmek abdesti bozar. Zira böyle bir durum uyku gibidir. Aklın gitmesi ile insan kendine hakim değildir. İnsandan herhangi bir şeyin çıkması muhtemeldir.

-Birbirine mahrem sayılmayan (dinimizce birbirlerine nikahi düşen) erkek ile kadının çıplak tenlerinin birbirine temas etmeleri abdesti bozar.

Buna delil şu ayet-ı kerimedir:

"... yahut kadınlara dokunmuşsan..." (Nisa: 4/43)

Kıl, diş ve tırnaklardan abdest bozulmaz.

Şehevi duygulardan anlamayan yedi yaşın altındaki çocuklardan abdest bozulmaz. [4]

- Tenasül uzvuna ve İmam Şafii´nin cedid (yeni) görüşlerine göre dübür halkasına elin iç kısmıyla dokunmak da abdesti bozar.

Ümmü Habibe´den rivayet edilen bir hadis-i şerifte peygamberimiz:

"Her kim tenasül uzvuna veya fercine dokunsa abdest alsın.´´ [5] buyu­rur. Hadisteki ferc kelimesi hem erkeğin hem de kadının cinsel organıdır. Yukarıda ifade edildiği gibi İmam Şafii´nin yeni içtihatlarına göre elin iç kısmıyla insanın dübür halkasına dokunmak da abdesti bozar.

Tenasül ve dübür uzuvlarına elin iç kısmıyla dokunmak herhangi bir yaş sınırı olmaksızın abdesti bozar. Şu halde, bir anne bebeğinin altını temizlerken çıplak elinin içi bebeğinin ön veya arkasına değerse ab­desti bozulur.

Yine bu konuda dokunan ile dokunulandan sadece dokunanın ab­desti bozulur, dokunulanın abdesti bozulmaz.

Peygamberimiz (sav.) şöyle buyurur: "Her kim tenasül uzvuna doku­nursa, abdest alsın"

Hadis-i şerifle geçen tenasül uzvu, kadın ve erkeğin ön ve arkasıdır. [6]
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Basur hastalığı olanın mak´adlarının dışarı çıkmasıyla ellerinin iç kısmı değerse yine ab­desti bozulur.

[2] Ebu Davud, 203.

[3] Müslim,376.

[4] Muğnil Muhtac, 1/35.

[5] İbni Mace,48l.

[6] Kadı Ebu Şuca , Ğayet ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 99-100.


Abdestin Mekruhları


Mekruh şeyler abdeste zarar vermemekle beraber işlenmesi seva­bın azalmasına sebep olur. Bu itibarla bunlardan sakınmak gerekir.

Abdesün mekruhları şunlardır:

1- Suyu lüzumundan fazla kullanmak, yani suda israf etmek.

2- Sol uzuvları sağ uzuvlardan önce yıkamak.

3- Organları üç defadan fazla veya az yıkamak, başı ve kulakları üç defadan fazla veya az meshetmek.

Amr bin Şuayb Peygamberimiz (s.a.v.)´den şöyle rivayet eder:

" ...kim bundan fazlasını ve eksiğini yaparsa kötü yapmış olur, haksız­lık yapmış olur, zulmetmiş olur."[1]

4- Gerekmediği halde başkasından yardım alarak abdest almak.

5- Oruçlu iken abdestte mazmaza veya ıstinşak yapmak.

6- Abdest esnasında dünya ile ilgili konuşmak.

7- Özürsüz olarak abdestten sonra uzuvları kurulamak veya silkele­mek.

8- Boyunu meshetmek.

9- Hela gibi uygun olmayan yerlerde abdest almak.

10- Suyu yüze ve uzuvlara çarparak abdest almak.

11- Daha önce açıklanan abdest sünnetlerinden herhangi birini terket-mek.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Ncseı rıvayet etmiştir


Annen Baban Sağ mıdır?
Abdullah b. Amr b. As (r.a.) şöyle dedi:Bir adam cihada gitmek hususunda izin istemek için Peygamber´e (a.s.) geldi. Peygamber: Anan baban sağ mıdırlar diye sordu. Evet, dedi. Peygamber: Şu halde sen (evvela) onlar için çalış buyurdu.Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 4623

Gece Secde Edenler
Yoksa o, gece saatinde kalkıp da secde ederek ve kıyama durarak gönülden itaat (ibadet) eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini umud eden (gibi) midir? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler." (39/9)

Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.