Mektubat-ı Şeyh Ahmet

Önsöz
Birinci Mektup
İkinci Mektup
Üçüncü Mektup
Dördüncü Mektup
Beşinci Mektup
Altıncı Mektup
Yedinci Mektup
Sekizinci Mektup
Dokuzuncu Mektup
Onuncu Mektup
Onbirinci Mektup
Onikinci Mektup
Onüçüncü Mektup
Ondördüncü Mektup
Onbeşinci Mektup
Onaltıncı Mektup
Onyedinci Mektup
Onsekizinci Mektup
Ondokuzuncu Mektup
Yirminci Mektup
Yirmibirinci Mektub
Yirmiikinci Mektub
Yirmiüçüncü Mektub
Yirmidörtüncü Mektub
Yirmibeşinci Mektub
Yirmialtıncı Mektub
Yirmiyedinci Mektub
Yirmisekizinci Mektub
Yirmidokuzuncu Mektub
Otuzuncu Mektub
Otuzbirici Mektub
Otuzikinci Mektub
Otuzüçüncü Mektub
Otuzdörtüncü Mektub
Otuzbeşinci Mektub
Otuzaltıncı Mektub
Otuzyedinci Mektub
Otuzsekizinci Mektub
Otuzdokuzuncu Mektub
Kırkıncı Mektub
Kırkbirinci Mektub
Kırkikinci Mektub
Kırküçüncü Mektub
Kırkdörtüncü Mektub
Kırkbeşinci Mektub
Kırkaltıncı Mektub
Kırkyedinci Mektub
Kırksekizinci Mektub
Kırkdokuzuncu Mektub
Ellinci Mektub
Ellibirinci Mektub
Elliİkinci Mektub
Elliüçüncü Mektub
Ellidördüncü Mektub
Ellibeşinci Mektub
Ellialtıncı Mektub
Elliyedinci Mektub
Ellisekizinci Mektub
Ellidokuzuncu Mektub
Altmışıncı Mektub
Altmışbirinci Mektub
Altmışikinci Mektub
Altmışüçüncü Mektub
Altmışdördüncü Mektub
Altmışbeşinci Mektub
Altmışaltıncı Mektub
Altmışyedinci Mektub
Altmışsekizinci Mektub
Altmışdokuzuncu Mektub
Yetmişinci Mektub
Yetmişbirinci Mektub
Yetmişikinci Mektub
Yetmişüçüncü Mektub
Yetmişdördüncü Mektub
Yetmişbeşinci Mektub
Yetmişaltıncı Mektub
Yetmişyedinci Mektub
Yetmişsekizinci Mektub
Yetmişdokuzuncu Mektub
Sekseninci Mektub
Seksenbirinci Mektub
Seksenikinci Mektub
Seksenüçüncü Mektub
Seksendördüncü Mektub
Seksenbeşinci Mektub
Seksenaltıncı Mektub
Seksenyedinci Mektub
Seksensekizinci Mektub
Seksendokuzuncu Mektub
Doksanıncı Mektub
Doksanbirinci Mektub
Doksanikinci Mektub
Doksanüçüncü Mektub
Doksandördüncü
Doksanbeşinci Mektub
Doksanaltıncı Mektub
Doksanyedinci Mektub
Doksansekizinci Mektub
Doksandokuzuncu Mektub
Yüzüncü Mektub
Yüzbirinci Mektub
Yüzikinci Mektub
Yüzüçüncü Mektub
Yüzdördüncü Mektub
Yüzbeşinci Mektub
Yüzaltıncı Mektub
Yüzyedinci Mektub
Yüzsekizinci Mektub
Yüzdokuzuncu Mektub
Yüzonuncu Mektub
Yüzonbirinci Mektub
Yüzonikinci Mektub
Yüzonüçüncü Mektub
Yüzondördüncü Mektub
Yüzonbeşinci Mektub
Yüzonaltıncı Mektub
Yüzonyedinci Mektub
Yüzonsekizinci Mektub
Yüzondokuzuncu Mektub
Yüzyirminci Mektub
Yüzyirmibirinci Mektub
Yüzyirmiikinci Mektub
Yüzyirmiüçüncü Mektub
Yüzyirmidördüncü Mektub
Yüzyirmibeşinci Mektub
Yüzyirmialtıncı Mektub
Yüzyirmiyedinci Mektub
Yüzyirmisekizinci Mektub
Yüzyirmidokuzuncu Mektub
Yüzotuzuncu Mektub
Yüzotuzbirinci Mektub
Yüzotuzikinci Mektub
Yüzotuzüçüncü Mektub
Yüzotuzdördüncü Mektub
Yüzotuzbeşinci Mektub
YüzotuzaltıncıMektub
Yüzotuzyedinci Mektub
Yüzotuzsekizinci Mektub
Yüzotuzdokuzuncu Mektub
Yüzkırkıncı Mektub
Yüzkırkbirinci Mektub
Yüzkırkikinci Mektub
Yüzkırküçüncü Mektub
Yüzkırkdördüncü Mektub
Yüzkırkbeşinci Mektub
Yüzkırkaltıncı Mektub
Yüzkırkyedinci Mektub
Yüzkırksekizinci Mektub
Yüzkırkdokuzuncu Mektub
Yuzellinci Mektub


Tevbe Kapısı
Zirrü´bnü Hubeyş anlatıyor: ´Saffân İbnu Assâl el-Murâdî (radıyallahu anh) bize, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın şöyle söylediğini rivayet etti:´Mağrib cihetinde bir kapı vardır. Bu kapının genişliği -veya bunun genişliği binekli bir kimsenin yürüyüşüyle- kırk veya yetmiş senedir. Allah o kapıyı arz ve semaları yarattığı gün yarattı. İşte bu kapı, güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe için açıktır.´

Keşke Anlasalardı
İnsanlardan kimi de Allah´tan başka şeyleri O´na eş tutuyorlar da onları, Allah´ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah´a ait olduğunu ve Allah´ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı. (Bakara 165 )


Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.