SİYER-İ NEBİ

Allah´ın Evi
Büyük Bir Kayıp
Vadideki Kureyş
Bir Kaybın Tekrar Bulunuşu
Bir Oğul Kurban Etmeye İçilen And
Bir Peygambere Duyulan İhtiyaç
Fil Yılı
Çöl
İki Kayıp
Rahip Bahira
Hılful Fudul
Evlilik Önerileri
Yuva
Kabe´nin Yeniden İnşası
İlk Vahiy
Namaz
Aileni Uyarıp Korkut
Kureyş Karşı Çıkıyor
Evs ve Hazreç
Ebu Cehil veHamza
Kureyş´in Teklifleri ve İstekleri
Kureyş´in İleri Gelenleri
Korku ve Ümit
Ailelerde Bölünmeler
Es-Saa (Kıyamet)
Üç Soru
Habeşiştan
Ömer
Boykot ve Kaldırılışı
Cennet ve Ebediyyet
Hüzün Yılı
Senin Yüzünün Nuru
Hüzün Yılından Sonra
Yesrib´in Cevabı
Göçler
Bir Suikast
Hicret
Medine´ye Giriş
Ahenk ve Uyuşmazlık
Yeni Yuva
Savaşa Başlangıç
Bedir´e Doğru
Bedir Savaşı
Yenilenlerin Geri Dönüşü
Esirler
Beni Kaynuka
Ölümler ve Evlilikler
Düzensiz Saldırılar
Savaş Hazırlıkları
Uhud´a Yürüyüş
Uhud Savaşı
İntikam
Şehitlerin Gömülmesi
Uhud´dan Sonra
İntikam Kurbanları
Beni Nadir
Savaş ve Barış
Hendek
Kuşatma
Beni Kurayza
Kuşatmadan Sonra
Münafıklar
Gerdanlık
İftira
Kureyş´in Yaşadığı İkilem
Apaçık Bir Zafer
Hudeybiye´den Sonra
Hayber
En Çok Sevdiğin Kim?
Hayber´den Sonra
Umre ve Sonrası
Ölümler ve Doğum Vaadi
Anlaşmanın Bozulması
Mekke´nin Fethi
Huneyn Savaşı ve Taif Kuşatması
Uzlaşmalar
Zaferden Sonra
Tebük
Tebük´ten Sonra
Dereceler
Gelecek
Veda Haccı
Seçim
Defn ve Hilafet


Tevbe Kapısı
Zirrü´bnü Hubeyş anlatıyor: ´Saffân İbnu Assâl el-Murâdî (radıyallahu anh) bize, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın şöyle söylediğini rivayet etti:´Mağrib cihetinde bir kapı vardır. Bu kapının genişliği -veya bunun genişliği binekli bir kimsenin yürüyüşüyle- kırk veya yetmiş senedir. Allah o kapıyı arz ve semaları yarattığı gün yarattı. İşte bu kapı, güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe için açıktır.´

Keşke Anlasalardı
İnsanlardan kimi de Allah´tan başka şeyleri O´na eş tutuyorlar da onları, Allah´ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah´a ait olduğunu ve Allah´ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı. (Bakara 165 )


Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.